Algemene voorwaarden


Algemeen
Alle prijzen zijn inclusief het btw-tarief dat op dat moment van toepassing is. Momenteel bedraagt die 25%. Verzendkosten worden bij de prijzen opgeteld, tenzij anders vermeld. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om online iets te kunnen kopen bij caiacosmetics.com. Als je jonger bent dan 18 jaar is ouderlijke toestemming vereist, zoals bepaald in de Zweedse ouderlijke code. Door een bestelling te plaatsen bij caiacosmetics.com, keur je de onderstaande algemene voorwaarden goed en verklaar je dat alle informatie die je over jezelf hebt ingediend juist is.  

"Wij" "ons" en "onze" in de tekst hieronder verwijzen naar CAIA Cosmetics/Beauty Icons AB.


Bedrijfsgegevens:
Beauty Icons AB 
Biblioteksgatan 29, 6th floor 
114 35 Stockholm
Zweden

e-mail: info@caiacosmetics.com
CIN: 559153-2493

Betaling
Wij accepteren facturen, gedeeltelijke betalingen, iDeal en credit- en bankkaarten, PayPal en CAIA-cadeaubonnen als betaalmethode.


Campagnes
Tenzij anders vermeld, mogen kortingscodes niet worden toegepast op of gecombineerd met andere campagnes of aanbiedingen.


Wijziging van de voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden online geplaatst op onze website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht goedgekeurd te zijn wanneer een bestelling wordt geplaatst of onze website wordt bezocht.

Niet afgehaalde pakketten

Geef a.u.b. een geldig en correct afleveradres op. Indien Beauty Icons AB een pakket retour krijgt dat verkeerd is geadresseerd of niet is afgehaald, dien je zelf de nieuwe verzendkosten te voldoen. Voor niet-afgehaalde bestellingen rekenen wij een toeslag van €25,-.


Schade
Als jouw pakket beschadigd of geopend aankomt, neem dan onmiddellijk contact op met je afhaalpunt wanneer je het pakket ophaalt. Zij hebben speciale formulieren voor het melden van schade.


Gebreken
Gebreken moeten worden gemeld via ons contactformulier. Een defect product moet binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het defect worden gemeld, maar niet later dan 1 jaar na het moment van aankoop. Houd er rekening mee dat je het defecte product en de verpakking ervan moet bewaren totdat de kwestie is opgelost. Als het product niet op voorraad is of niet meer verkrijgbaar is, nemen we contact met je op voordat er verdere actie wordt ondernomen. We verwerken meldingen van een defect gewoonlijk binnen 3-14 werkdagen. Indien de annulering van een aankoop wegens een defect wordt goedgekeurd, betalen we het bedrag van je order binnen 30 dagen terug.

Levering
Onze normale levertijden zijn 3-7 werkdagen, afhankelijk van de gekozen verzendoptie. Bestellingen die in het weekend worden geplaatst, worden uiterlijk de volgende maandag verzonden. Mocht er vertraging optreden in de levering (zonder dat wij u op de hoogte stellen van een langere levertijd), neem dan contact op met onze klantenservice.

Niet afgehaalde pakketten
Geef a.u.b. een geldig en correct afleveradres op. Indien Beauty Icons AB een pakket retour krijgt dat verkeerd is geadresseerd of niet is afgehaald, dien je zelf de nieuwe verzendkosten te voldoen. Voor niet-afgehaalde bestellingen rekenen wij een toeslag van €25,-.


Geschillen
In het geval dat een geschil niet kan worden opgelost via contact met onze customer service, heb je als klant het recht om contact op te nemen met de Zweedse Nationale Raad voor Consumentenklachten. De Zweedse Nationale Raad voor Consumentenklachten is bereikbaar via +46 (0)8-508 860 00.


Beperking van aansprakelijkheid
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor indirecte schade die uit het product kan voortvloeien. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertragingen/fouten die voortvloeien uit omstandigheden buiten de controle van het bedrijf (Overmacht). Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn werkconflicten, brand, oorlog, beslissingen van overheden, leveringsbeperkingen of niet-levering van leveranciers. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in producten/productkenmerken die door een leverancier zijn gewijzigd of als gevolg van andere factoren buiten onze controle.


Privacybeleid voor Beauty Icons AB

INLEIDING EN SAMENVATTING

Jouw privacy is belangrijk voor Beauty Icons AB (“CAIA” of “wij”). In dit beleid willen we je informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en over je rechten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden verbonden met jou als privépersoon, bijvoorbeeld naam en contactgegevens.

Kort uitgelegd is dit de reden waarom we je gegevens verwerken:

 • Voor zover nodig voor de afhandeling en levering van je bestelling.
 • Om je aanbiedingen en inspiratie te bieden, zowel door nieuwsbrieven, tekstberichten als door gerichte marketing in sociale media, en andere media online en offline.
 • Om met je te communiceren en je vragen te beantwoorden.
 • Om je te vragen naar CAIA en jouw ervaring met ons.
 • Om je te herinneren aan een verlaten winkelwagentje.
 • Om een klantenaccount te maken en bij te houden (incl. functies zoals favorieten).
 • Om te voldoen aan geldende wetgeving (bijv. consumenten- en boekhoudrecht).

Volgens de wet op de gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt bijvoorbeeld altijd het recht om bezwaar te maken tegen marketing. Je kunt ook lezen hoe je onze verwerking van je persoonsgegevens kunt beïnvloeden – welke rechten je hebt.

Wil je meer weten? Lees hieronder dan onze uitgebreide uitleg. Hieronder vind je meer informatie over hoe, waarom en hoe lang wij je persoonsgegevens verwerken.


WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Beauty Icons AB, met Zweeds bedrijfsregistratienummer 559153-2493, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Houd er ook rekening mee dat onze betalingsprovider(s) de persoonsgegevens verwerken die via onze site worden verzameld bij een aankoop en dat zij onafhankelijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan.

Als je contact met ons wilt opnemen over onze verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met info@caiacosmetics.com. Ons postadres is Biblioteksgatan 29, 6th floor, 114 35 Stockholm, Zweden.


WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt door ons bij CAIA. Wij zullen je persoonsgegevens nooit verkopen. In sommige gevallen delen wij je persoonsgegevens om op een goede en efficiënte manier aan onze verplichtingen te kunnen voldoen:

 • Om ervoor te zorgen dat je ons betaalt, krijgt onze betalingsprovider(s) toegang tot je persoonsgegevens.
 • Om je goederen op je huisadres of bij een postbezorger af te leveren en eventuele retourzendingen af te handelen, delen wij je persoonsgegevens met een vervoerder.
 • Om je reviews op onze website te verzamelen en te publiceren, delen we je persoonsgegevens met de leverancier die de technische oplossing bieden om dergelijke reviews te verzamelen en te publiceren.
 • Om relevante producten op de markt te brengen en onze website zo relevant mogelijk te maken, delen we je persoonsgegevens met degenen die ons een marketingservice aanbieden, waaronder Google en Facebook.
 • Wij zullen je persoonsgegevens delen met IT-leveranciers die de persoonsgegevens namens ons verwerken als verwerkers om ons te helpen met IT-diensten.

Als je meer gedetailleerde informatie wilt over met wie wij jouw persoonsgegevens delen, neem dan gerust contact met ons op.


DRAGEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS OVER NAAR BUITEN DE EU/EER?

Caia verwerkt je persoonsgegevens over het algemeen binnen de EU/EER, maar in een paar gevallen gebruiken we leveranciers uit landen buiten de EU/EER. Wanneer we je persoonsgegevens naar buiten de EU/EER overdragen zal CAIA ervoor zorgen dat er een adequaat beschermingsniveau is. 

CAIA kan je persoonsgegevens overdragen aan de VS en onze leverancier die zorg draagt voor het verzenden van nieuwsbrieven en onze leveranciers die de marketing voor relevante producten verzorgen en om onze website zo relevant mogelijk te maken.

Alle Amerikaanse leveranciers die we gebruiken, zijn gecertificeerd volgens Privacy Shield. Privacy Shield is een overeenkomst tussen de EU en de VS, die de fundamentele rechten van Europeanen moet beschermen en rechtszekerheid moet garanderen voor bedrijven die persoonsgegevens overdragen aan de VS. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aanmelden voor een Privacy Shield-certificering in de VS. Ministerie van Handel. Het ministerie van Handel controleert of het privacybeleid van de leverancier voldoet aan hoge normen voor gegevensbescherming.

Als je vragen heeft over de manier waarop wij je persoonsgegevens delen of als je informatie wenst over de passende veiligheidsmaatregelen die we nemen, neem dan contact met ons op.


HOE KUN JE ONZE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEÏNVLOEDEN?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je recht op verschillende rechten om onze verwerking van jouw persoonsgegevens te beïnvloeden. Lees hieronder meer.RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN EN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING

Je hebt het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken. Je terugtrekking heeft effect vanaf het moment van je terugtrekking.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen marketing van ons, zoals nieuwsbrieven.

Het recht om bezwaar te maken is in het algemeen van toepassing wanneer de verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen. Lees meer over wat dit betekent in de onderstaande tabellen. In sommige gevallen bestaat het recht om bezwaar te maken echter niet (bijvoorbeeld omdat we je persoonsgegevens moeten opslaan). Als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen en grondrechten of als het is voor het bepalen, beoefenen of verdedigen van juridische claims, heb je nooit het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.RECHT OP TOEGANG

Je hebt het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of wij al dan niet persoonsgegevens over je verwerken. Je kunt toegang krijgen tot deze persoonsgegevens en een kopie krijgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.RECHT OP RECTIFICATIE

Je hebt het recht op rectificatie van alle onjuiste persoonsgegevens over jou en ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.RECHT OP WISSEN (“HET RECHT OM VERGETEN TE WORDEN”) EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, of wanneer je jouw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere wettelijke grond is voor voortzetting van de verwerking.

Je hebt ook het recht om CAIA te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist, of wanneer de verwerking onwettig is en jij je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt.RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Je kunt dit met name doen in de EU/EER-lidstaat waar je woont, werkt of waar een vermeende schending van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In Zweden is de toezichthoudende autoriteit de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit recht doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.


RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

Je hebt het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens die wij over je hebben over te dragen aan een ander bedrijf (dataportabiliteit). Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd algemeen gebruikt, machinaal leesbaar en interoperabel formaat indien:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract; en
 • De verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.

Bij de uitoefening van je recht op overdraagbaarheid van gegevens heb je het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van CAIA naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven, indien technisch haalbaar.


HOE EN WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Het is ons doel om zo transparant mogelijk te zijn over hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken. In de tabel kun je meer gedetailleerde informatie lezen over waarom wij je persoonsgegevens verwerken (het doel van verwerking), welke persoonsgegevens wij verwerken, onze wettelijke basis voor de verwerking van je persoonsgegevens en hoe lang wij je persoonsgegevens voor elk doel verwerken.

Wij verwerken persoonsgegevens die jij met ons hebt wilt delen.


VERWERKING ALVORENS EEN AANKOOP TE DOEN

Om met je te kunnen communiceren en om feedback van je te ontvangen, moeten wij je persoonsgegevens verwerken. Als je ons voor deze doeleinden geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij je de dienst niet leveren en je vragen niet beantwoorden.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wat is onze wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Hoe lang verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

Om je verlaten winkelwagentje op te slaan en je te herinneren aan het product dat nog in de winkelwagen ligt als je een aankoop bent gestart door je e-mailadres in te voeren.

Informatie over je winkelwagentje en je e-mailadres dat je ons hebt verstrekt bij het starten van je aankoop.

Ons gerechtvaardigd belang om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken om het product te kopen waarvoor je belangstelling toonde door ze in de winkelwagen te plaatsen.

Vanaf het moment dat je het product in de winkelwagen plaatst tot je een aankoop doet, echter niet meer dan vijf (5) dagen.

Om je vragen te beantwoorden.

Je naam, contactgegevens, foto's die je ons stuurt en andere informatie die je ons verstrekt.

Verwerking is noodzakelijk om ons contract met jou uit te voeren.

Gedurende drie (3) jaar of zolang we wettelijk verplicht zijn.VERWERKING DIE NODIG IS VOOR DE AANKOOP EN ONZE OVEREENKOMST, ENZ.

Om je aankoop uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om het product te kunnen leveren, moeten wij je persoonsgegevens verwerken. We moeten je persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke of andere vereisten, zoals de eisen van de boekhoudwet om gegevens op te slaan en wetgeving inzake consumentenbescherming. Als je ons geen persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekt, kunnen wij je aankoop bij ons niet voltooien.

Houd er rekening mee dat ook onze betalingsprovider(s) persoonsgegevens verwerken om je betaling van de bestelling te beheren. Onze betalingsdienstverlener(s) is zelf verantwoordelijk voor deze verwerking. Onze betalingsprovider(s) stelt je ook in staat om een eenvoudigere manier te kiezen om een aankoop te doen door je persoonsgegevens automatisch in te vullen of te onthouden op jouw apparaat.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wat is onze wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Hoe lang verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

Om je aankoop te beheren, d.w.z. om te weten met wie we een overeenkomst aangaan, om je aankoop te bevestigen, om je aankoop te leveren en met je te communiceren over je levering en om informatie over je ervaring te verzamelen.

Je naam, contactgegevens, zoals e-mailadres en afleveradres, bestelgegevens en gekozen betaalmethode en IP-adres.

Verwerking is noodzakelijk om ons contract met jou uit te voeren.

Twaalf (12) maanden na de bestelling.

Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht of je product wilt ruilen en voor ons om te kunnen voldoen aan de wetgeving inzake consumentenbescherming.

Je naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en informatie over je aankoop, bijvoorbeeld je betaalmethode.

We slaan ook de informatie op die je hebt gedeeld wanneer je gebruik maakt van je herroepingsrecht of wanneer je jouw product ruilt.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met jou, voor ons om te voldoen aan ons retourbeleid en om te voldoen aan relevante wetgeving inzake consumentenbescherming.

Vanaf het moment dat je jouw aankoop doet en twaalf (12) maanden daarna zodat wij voldoen aan de wetgeving inzake consumentenbescherming.

Als je ervoor kiest om een van je rechten te gebruiken, zullen we je persoonsgegevens verwerken totdat we een beslissing hebben genomen over de terugname of ruilen van het product en de uiteindelijke terugbetaling hebben voltooid of tot we je het nieuwe product hebben toegestuurd.

Om eventuele klachten en/of juridische geschillen met ons af te behandelen.

Je naam, contactgegevens, informatie die je hebt aangegeven die relevant is in het kader van de klacht en/of het juridische geschil.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de relevante wetgeving inzake consumentenbescherming en ons gerechtvaardigd belang om klachten te behandelen en/of ons te verdedigen tegen juridische claims.

Vanaf het moment dat je klacht en/of juridisch geschil onder onze aandacht komt en zolang deze loopt.

Als we je claim afwijzen, slaan we de informatie altijd gedurende twaalf (12) maanden op voor het geval je ervoor kiest om je juridische geschil te laten beoordelen door een relevante instantie.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, d.w.z. boekhoudwetten en wetgeving inzake het witwassen van geld.

Informatie op je factuur, zoals je aankoopgeschiedenis, naam en contactgegevens.

De verwerking is noodzakelijk om zodat wij kunnen voldoen aan relevante wetgeving.

Vanaf het moment dat je jouw aankoop doet gedurende zeven (7) tot acht (8) jaar volgens de Zweedse boekhoudwetgeving en gedurende vijf tot tien (5-10) jaar volgens de wetgeving inzake witwassen van geld.

Als naar ons bent doorverwezen door een vriend, verwerken wij je persoonsgegevens om onze leverancier te betalen die een oplossing biedt voor het doorverwijzen van vrienden.

Een gehashte id (text-ID) van je e-mailadres.

Ons gerechtvaardigd belang is ervoor te zorgen dat we onze leverancier alleen betalen voor de aankopen van nieuwe klanten die ze naar ons hebben verwezen.

Het e-mailadres wordt door ons nooit voor dit doel bewaard.VERWERKING OM REVIEWS TE SCHRIJVEN


Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wat is onze wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Hoe lang verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

 

Om e-mails te sturen met het verzoek om een review na je aankoop.

Je naam, e-mailadres en bestel-id.

Ons legitieme belang is om contact met je op te nemen met een verzoek om de klantervaring bij ons te beoordelen om de ervaring beter te maken voor zowel jou als andere klanten.

Totdat we ons verzoek naar je hebben gestuurd.VERWERKING OM JE KLANTENACCOUNT TE BEHEREN

Om je klantenaccount te beheren, verwerken wij je persoonsgegevens om ons contract met jou uit te kunnen voeren. Als je ons voor deze doeleinden geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij je geen klantenaccount leveren.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wat is onze wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Hoe lang verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

Om het klantenaccount te beheren dat je hebt gemaakt. Dit omvat het verzenden van bijgewerkte informatie over je account en ons privacybeleid. Het omvat ook verwerking om beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw account.

Je naam, persoonlijk identificatienummer, e-mailadres, mobiel nummer, cookies en IP-adres, gebruikersnaam, gebruikersnaam en het postadres waar we jouw producten naar toe moeten leveren.

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract om je een account te geven, wanneer je ervoor hebt gekozen om een account te hebben. Verwerking om je updates te sturen van ons privacybeleid is noodzakelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

We slaan je persoonsgegevens op vanaf het moment dat je een aankoop doet en bewaren deze gedurende twee (2) jaar vanaf je laatste login of totdat je ons vraagt om je account te verwijderen.VERWERKING OM NIEUWS, INSPIRATIE EN RELEVANTE AANBIEDINGEN MET JE TE DELEN

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wat is onze wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Hoe lang verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het specifieke doel?

Om op jouw verzoek nieuwsbrieven en relevante aanbiedingen naar je te sturen en om marketing te sturen naar wie een aankoop heeft gedaan.

Je e-mailadres en aankoopgeschiedenis.

Wanneer je ervoor kiest om je te abonneren op onze nieuwsbrief, verwerken wij je persoonsgegevens op basis van je toestemming.

Wanneer je een aankoop hebt gedaan, verwerken wij je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om relevante direct marketing te verzenden. We doen dit alleen als je een aankoop bij ons hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketing.

Als je ervoor hebt gekozen om nieuwsbrieven en relevante aanbiedingen te ontvangen, sturen we deze naar je toe totdat je je afmeldt voor onze nieuwsbrief.

Als we je nieuwsbrieven sturen op basis van ons gerechtvaardigd belang, sturen we je dit soort marketing gedurende twee (2) jaar na je laatste aankoop, tenzij je eerder bezwaar maakt tegen het ontvangen van marketing van ons.

Om gerichte marketing voor jou te maken in sociale media en op websites van derden.

 

Je e-mailadres, cookies en IP-adres.

Het is ons gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing en om onze marketing voor jou relevant te maken. We doen dit alleen als je een aankoop bij ons hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketing

Je persoonsgegevens worden verwerkt vanaf het moment dat je jouw aankoop hebt gedaan en gedurende twee (2) jaar, tenzij je eerder bezwaar maakt tegen onze marketing

Om een review te publiceren die je hebt geschreven om de klantervaring transparant te maken voor de bezoekers aan onze site en om ons merk aan potentiële klanten te vermarkten.

Je naam en de informatie die je in je review hebt genoemd.

Het is ons gerechtvaardigd belang om de review te publiceren, die je hebt geschreven en gedeeld op een review platform.

Totdat je de review van het review platform verwijdert.HOE HEBBEN WE DE AFWEGING VAN BELANGEN BEOORDEELD WANNEER DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ONS RECHTMATIG BELANG IS?

Voor sommige doeleinden verwerkt CAIA uw persoonsgegevens middels een beroep op ons legitieme belang als rechtsgrondslag voor de verwerking. Bij de beoordeling van de rechtsgrondslag vertrouwen we op een belangenafwegingstest. Via deze test hebben we vastgesteld dat ons legitieme belang voor de verwerking zwaarder weegt dan uw belang en uw fundamentele recht dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt. In de bovenstaande tabellen hebben we aangegeven wat ons legitieme belang is. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt lezen over hoe we deze test hebben gedaan. Onze contactgegevens zijn als vermeld aan het begin van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is goedgekeurd door Beauty Icons AB op 8 september 2020.

CAIA Cosmetics

Jouw pagina

Wachtwoord vergeten?

U heeft nog geen artikelen aan de winkelwagen toegevoegd.Start shopping